Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Premies en attesten

Op 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Men kan de premie aanvragen vanaf 1 december 2015. Er komt een overgangsmaatregel voor wie voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materialen heeft geplaatst. Op de website www.wonenvlaanderen.be/renovatiepremie vindt u meer informatie over de nieuwe Vlaamse renovatiepremie en de overgangsmaatregel.

Vernieuwde Vlaamse Renovatiepremie

Deze definitieve beslissing van de Vlaamse Regering verschijnt binnenkort in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 december 2015 kunt u een aanvraag indienen bij Wonen-Vlaanderen. De aanvraagformulieren kunt u vanaf die datum vinden op www.wonenvlaanderen.be

Premies netwerkbeheerder

De meeste netwerkbeheerders kennen premies toe voor het vervangen van enkelvoudige of dubbele beglazing door superisolerende beglazing. Zo bedraagt de premie bij Eandis 12 EUR/m². De voorwaarden vindt u hier.

Bij gelijktijdige uitvoering van de na-isolatie van buitenmuren en raamvervanging kunt u de combinatiepremie muur- en raamvervanging aanvragen.  Als u de premie niet online aanvraagt, kunnen wij u de aanvraagformulieren bezorgen. Meer info op www.eandis.be

EPB attest voor nieuwbouw

Voor nieuwbouwprojecten geldt een andere subsidieregeling. Daar wordt een globale subsidie toegekend op basis van het energieprestatiepeil van uw woning. Bij het afsluiten van een dossier bezorgen wij u op eenvoudig verzoek de technische fiches en energieprestatiewaarden van de gebruikte materialen. Er wordt een globale premie toegekend op basis van het energieprestatiepeil van uw nieuwbouwwoning of appartement.

Misschien heeft u recht op nog andere premies en/of subsidies. Neem daarom een kijkje op premiezoeker.be